Αποστολή σε όλη την Ελλάδα 210 721 0830

ΦΑΡΜΑΚΑ

ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΗΣΗ
Δεν διατίθεται φωτογραφία
ABSEAMED PF.SYR 1x8000IU/0,8ML

ABSEAMED PF.SYR 1x8000IU/0,8ML

€49,29

Σε 126 καταστήματα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΗΣΗ
Δεν διατίθεται φωτογραφία
ABSEAMED PF.SYR 6x10000IU/1,0ML

ABSEAMED PF.SYR 6x10000IU/1,0ML

€349,52

Σε 126 καταστήματα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΗΣΗ
Δεν διατίθεται φωτογραφία
ABSEAMED PF.SYR 6x1000IU/0,5ML

ABSEAMED PF.SYR 6x1000IU/0,5ML

€34,20

Σε 126 καταστήματα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΗΣΗ
Δεν διατίθεται φωτογραφία
ABSEAMED PF.SYR 6x20000IU/0,5ML

ABSEAMED PF.SYR 6x20000IU/0,5ML

€607,10

Σε 126 καταστήματα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΗΣΗ
Δεν διατίθεται φωτογραφία
ABSEAMED PF.SYR 6x2000IU/1,0ML

ABSEAMED PF.SYR 6x2000IU/1,0ML

€77,55

Σε 126 καταστήματα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΗΣΗ
Δεν διατίθεται φωτογραφία
ABSEAMED PF.SYR 6x30000IU/0,5ML

ABSEAMED PF.SYR 6x30000IU/0,5ML

€576,93

Σε 126 καταστήματα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΗΣΗ
Δεν διατίθεται φωτογραφία
ABSEAMED PF.SYR 6x3000IU/0,3ML

ABSEAMED PF.SYR 6x3000IU/0,3ML

€118,61

Σε 126 καταστήματα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΗΣΗ
Δεν διατίθεται φωτογραφία
ABSEAMED PF.SYR 6x40000IU/1,0ML

ABSEAMED PF.SYR 6x40000IU/1,0ML

€1.503,02

Σε 126 καταστήματα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΗΣΗ
Δεν διατίθεται φωτογραφία
ABSEAMED PF.SYR 6x4000IU/0,4ML

ABSEAMED PF.SYR 6x4000IU/0,4ML

€166,08

Σε 126 καταστήματα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΗΣΗ
Δεν διατίθεται φωτογραφία
ABSEAMED PF.SYR 6x5000IU/0,5ML

ABSEAMED PF.SYR 6x5000IU/0,5ML

€191,10

Σε 126 καταστήματα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΗΣΗ
Δεν διατίθεται φωτογραφία
ABSEAMED PF.SYR 6x6000IU/0,6ML

ABSEAMED PF.SYR 6x6000IU/0,6ML

€240,10

Σε 126 καταστήματα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΗΣΗ
Δεν διατίθεται φωτογραφία
ABSEAMED PF.SYR 6x8000IU/0,8ML

ABSEAMED PF.SYR 6x8000IU/0,8ML

€309,96

Σε 126 καταστήματα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΗΣΗ
Δεν διατίθεται φωτογραφία
ABSTRAL SUBL.TAB 30x100MCG (BLIST 3x10)

ABSTRAL SUBL.TAB 30x100MCG (BLIST 3x10)

€188,23

Σε 126 καταστήματα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΗΣΗ
Δεν διατίθεται φωτογραφία
ABSTRAL SUBL.TAB 30x200MCG (BLIST 3x10)

ABSTRAL SUBL.TAB 30x200MCG (BLIST 3x10)

€188,23

Σε 126 καταστήματα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΗΣΗ
Δεν διατίθεται φωτογραφία
ABSTRAL SUBL.TAB 30x300MCG (BLIST 3x10)

ABSTRAL SUBL.TAB 30x300MCG (BLIST 3x10)

€188,23

Σε 126 καταστήματα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΗΣΗ
Δεν διατίθεται φωτογραφία
ABSTRAL SUBL.TAB 30x400MCG (BLIST 3x10)

ABSTRAL SUBL.TAB 30x400MCG (BLIST 3x10)

€188,23

Σε 126 καταστήματα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
back to top